Total Data : 104
BOARD TITLE TAG COMMENT VIEW
I Hall Of Shame I System Banned PART I Mercenary 1 71
I Hall Of Shame I System Banned PART I Mercenary 1 50
I Hall Of Shame I System Banned PART I Mercenary 1 58
Mercenary 0
Mercenary 0
list mercen yang bisa hilangkan combo atau stun Mercenary 0 71
Penipuan penjualan gold Mercenary 0 71
AKUN LAMA YANG HILANG GM TIDAK ADIL Mercenary 1 76
QdanA Tentang Error Open Box Mercenary 0 116
Kehilangan 2nd Mercenary 0 80